شرایط بازنشر محتوا

هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب ایزی مگ بدون کسب مجوز کتبی ممنوع است و در صورت تخلف ایزی خرید مگ حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند. در صورت تمایل به کسب مجوز بازنشر محتوای ایزی خرید مگ درخواست خود را به آدرس mirsafavi84@gmail.com ارسال کنید.

دکمه بازگشت به بالا