چگونه مهارت نه گفتن در خودمان را بهتر کنیم ؟
چگونه نه گفتن را یادبگیریم

چگونه مهارت نه گفتن در خودمان را بهتر کنیم ؟

1 – در گام اول دلایل را بشناسیم 

ممکن است ما به خوشحال کردن دیگران عادت داشته باشیم و به همین دلیل نه گفتن برای ما تنش زا شود و با گفتن نه دچار ناراحتی ترس و یا هر حس بد دیگری شویم .پس اول دلایل را بشناسیم تا با آن مقابله کنیم .

2- در گام دوم :مرز های شخصی خود را مشخص کنیم

در رابطه با تعهدات خودمرزهایی داشته باشیم و البته که مرز هیچ کس بهتر یا بدتراز مرز دیگری نیست و مرز ها بیانگر درونیات و ارزش های شخصی افراد است والبته ک مرز هر فردی محترم هست

چگونه نه بگوییم ؟ذکر دلیل ….

گرچه برای نه گفتن الزامی به بیان دلیل نداریم ولی اگر دلیلی داشته باشیم آسان تر خواهد بود .

شاید ما فقط به یک دلیل ساده و شخصی مثل نیاز به تنهایی به دورهمی نه بگوییم اما بیان این نیاز شخصی کار را ساده تر میکند .

چگونه نه بگوییم :گرفتن فرصت..

قبل از پاسخ به هر درخواستی فرصتی برای فکر کردن بخواهیم تا از ((بله))گفتن طبق عادت و آنی پرهیز کنیم .

با عبارت هایی مثل ((بگذار راجع به آن فکر کنم))فرصت داریمتا با مرور مرزها و دلایلمان راحت تر نه بگوییم

مهارت نه گفتن: شناخت تکنین های متقاعد سازی :

معمولا جواب ((نه)) برای افراد قابل قبول نیستو با کمک تکنیک های متقادع سازی سعی به تعقییر نظر ما میکنند .

مثلا شکل درخواست را عوض میکنند و یا دیگران را مثال میزنند . با شناخت این روش میتوان در دام نیوفتاد .

نه گفتن خود را بپذیریم …

شرایط تنش زا تازه بعد از ((نه گفتن ))شروعع میشود . گرچه باید سبب رهایی ما گردد اما ممکن است ما نگران نظر دیگران نسبت به خودمان شویم .

اما فراموش نکنید این احساسات مقطعی است و میگذرد .

خود را مدیون ندانیم ..

گاهی ممکن است خود را ملزم به انجام کاری برای کسی بدانیم به این دلیل که او در گذشته کاری برای ما کرده است اما قطعا دلیل ندارد چون کسی در وقت دیگری برای ما کاری کرده ما در هر شرایطی بله بگوییم

نه گفتن را تمرین کنیم..

 

شاید احمقانه به نظر برسد اما میشود نه گفتن را روبروی آینه در حالیکه دیگران را تصور میکنیم تمرین کرد

زیرا حتی گاهی گفتن خود کلمه ((نه))هم برای ما استرس زا میشود .

با این تمرین میشود از استرس کاست .

و سخن پایانی: به خودمان باور داشته باشیم…

گاهی مهم ترین مشکل ما برای نه گفتن این است که نیاز های خود را به مهمی نیاز های دیگران نمیدانیم

برای جلوگیری از این مشکل از استراتژی که به رشد فردی ما کمک میکند استفاده کنیم تا بتوانیم خودمان باشیم

فروشگاه اینترنتی ایزی خرید

لینک خارجی 

تقویت مهارت نه گفتن | چگونه نه بگوییم | تقویت مهارت نه گفتن | نه گفتن